AI

Technology triangle neurone design for internet connection
Analizujemy teraźniejszość

Rozporządzenie AI

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence Act), który następnie został przyjęty przez Komisję 22 kwietnia 2021 r. W tym momencie, od 24 października 2023 r. trwa 5 runda trilogu Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji, dotycząca wprowadzenia kolejnych poprawek w AI Act. W tym momencie przewiduje się, że akt zostanie przyjęty na początku 2024 r. Celem Rozporządzenia będzie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników sztucznej inteligencji poprzez nałożenie na przedsiębiorców działających w branży nowych technologii dodatkowych obowiązków i restrykcji.

Oferta dla przedsiębiorców

Nasza kancelaria oferuje Państwu audyty z zakresu zgodności działalności z nowymi przepisami Rozporządzenia AI, a ponadto szkolenia ze specyfiki sztucznej inteligencji, a także cyberbezpieczeństwa.

Aktywność naukowa

Angażujemy się w tworzenie opracowań i prelekcji. Współpracujemy z wieloma podmiotami naukowymi, z którymi propagujemy wiedzę z zakresu prawa i nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji).

Dowiedz się więcej:

en_GB