Privacy and cookies policy

PRIVACY AND COOKIES POLICY

 

In order to fulfill the obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter "GDPR"), we provide you with all the necessary information about the scope and legal basis for processing your personal data, as well as our contact details to help you understand how we will process your data, and to assure you that we apply sufficient and effective measures to protect this data.

 

II. PRIVACY POLICY

 

Personal data controller

The co-controllers of your personal data are: Jakub Cebula conducting business under the name "Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cebula i Współpracownicy" and Jakub Kabza conducting business under the name "Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kabza", address ul. Konfederacka 14/3, 30-306 Kraków (hereinafter: "Controller” or „we” or „JCJK”).

If you have any questions or concerns regarding the Privacy and Cookies Policy, you can contact the Controller as follows:

 • by regular mail sent to the following address: ul. Konfederacka 14/3, 30-306 Kraków;
 • by e-mail at: sekretariat@jcjk.pl.

 

Data security

In order to protect your personal data, we use appropriate organisational and technical solutions to prevent interference with your privacy. Our measures ensure security at the level required by applicable law, including the GDPR.

 

Voluntary data provision

The provision of personal data is voluntary, however the provision of certain personal data may make it impossible or significantly more difficult to respond to messages or to carry out the recruitment process. If insufficient data is provided to carry out the activity in question, the data will be deleted immediately.

 

Purposes and grounds for personal data processing

Your data will be processed by us when:

1. przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:

– wyświetlanie zawartości naszej strony internetowej;
– odpowiadanie na wiadomości i zapytania dotyczące świadczonych przez nas usług prawnych, w szczególności w zakresie propozycji współpracy;
– udział w procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosisz swoją kandydaturę;
2. przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują analizę statystyczną aktywności na naszej stronie internetowej, badania rynku i usprawnienie działania naszej strony;
3. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która obejmuje przetwarzanie w celach przyszłych rekrutacji, jeśli taka zgoda zostanie wyrażona.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, będziemy je przechowywać do czasu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Twoje dane przechowywane przez nas w związku z wykonywaniem zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. wyświetlanie naszej strony internetowej, będziemy przechowywać przez czas, w którym przebywasz w naszym Serwisie, w celu prawidłowego świadczenia przez nas Usług.

Jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie spośród wymienionych powyżej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniał nasz interes.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, jego pracowników i współpracowników, a także podmioty, które na podstawie umowy z Administratorem świadczą na jego rzecz usługi.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • – prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 • – prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • – prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • – prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 • – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 • – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@jcjk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: JCJK Kancelaria Prawna, ul. Konfederacka 14/3, 30-306 Kraków.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

Zautomatyzowane przetwarzana danych

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

 

II. PLIKI COOKIES

 

Słownik pojęć

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych usług.
 • Usługodawca – Jakub Cebula prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cebula i Współpracownicy” oraz Jakub Kabza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kabza”, adres ul. Konfederacka 14/3, 30-306 Kraków.
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://jcjk.pl/, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach, którego Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • Cookies/pliki Cookies – są to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tym urządzeniem.

 

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • uwierzytelniania Użytkowników mających uprawnienia administratora Serwisu;
 • udostępnienia przez Kancelarię w Serwisie treści w możliwie wysokiej do osiągnięcia jakości.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż Serwis;
 • Google cookies” – powinieneś zapoznać się z polityką plików cookies Google dostępną pod adresem: google.com/policies/technologies/types/;
 • Google Analytics cookies” – powinieneś zapoznać się z polityką cookies dostępną pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

Mechanizm działania Cookies w Serwisie

Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika. Nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową):

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

Google Analytics

W naszym Serwisie korzystamy z Google Analytics – usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa Cookies w celu analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszego Serwisu są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak Google, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności i plików cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i plików cookies w naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany, Polityka prywatności i plików cookies ukaże się w Serwisie z nową datą.

en_GB