AI

Wiedza

Naszą pasją są nowe technologie i prawo. Angażujemy się w tworzenie opracowań, których tematyka skupia się na analizowaniu wpływu prawa na systemy AI. Współtworzymy także grupę badawczą Prawo i Technologia działającą pod skrzydłami Future Law Lab. W ramach tego projektu organizujemy Seminarium AI – cykl spotkań gdzie naukowcy, informatycy – praktycy, prawnicy i przedsiębiorcy zainteresowani sztuczną inteligencją mogą porozmawiać o praktycznej stronie wykorzystania sztucznej inteligencji, wyzwaniach związanych z wprowadzaniem tej technologi na rynek, a także wiążącym się z tym ryzykiem. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej działalności. Naszą pasją są nowe technologie i prawo. Angażujemy się w tworzenie opracowań, których tematyka skupia się na analizowaniu wpływu prawa na systemy AI. Współtworzymy także grupę badawczą Prawo i Technologia działającą pod skrzydłami Future Law Lab. W ramach tego projektu organizujemy Seminarium AI – cykl spotkań gdzie naukowcy, informatycy – praktycy, prawnicy i przedsiębiorcy zainteresowani sztuczną inteligencją mogą porozmawiać o praktycznej stronie wykorzystania sztucznej inteligencji, wyzwaniach związanych z wprowadzaniem tej technologi na rynek, a także wiążącym się z tym ryzykiem.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej działalności.

Seminarium AI

Blog AI

Praktyka

Po wielu miesiącach ustaleń i poprawek, 14 czerwca 2023 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Rozporządzenie o AI).

Celem Rozporządzenia będzie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników sztucznej inteligencji poprzez nałożenie na przedsiębiorców działających w branży nowych technologii dodatkowych obowiązków i restrykcji.

Obecnie, projekt jest na etapie negocjacji z Radą Europejską i Państwami Członkowskimi UE, niemniej jednak przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to koniec 2023 r. W zwiazku z tym, zachęcamy przedsiębiorców aby już teraz zadbali o zgodność swojej działalności z projektowanymi wymogami unijnymi.

Nasza Kancelaria oferuje Państwu audyt, pod kątem zgodności z projektowanymi wymogami zaproponowanymi przez Parlament Europejski w Rozporządzeniu.

Udzielamy wsparcia prawnego w następujących obszarach:

  • kwalifikacji rozwiązania informatycznego jako systemu jako AI/ nie – AI;
  • kwalifikacji systemu do jednej z czterech kategorii ryzyka w sztucznej inteligencji: niedopuszczalnego, wysokiego, ograniczonego lub minimalnego (braku) ryzyka;
  • analizie i pomocy w stworzeniu strategii działania ze względu na kwalifikację ryzyka;
  • pomocy w spełnieniu wymogów wprowadzenia AI do obrotu;
  • konsultacji w zakresie cyberbezpieczeństwa AI;
  • pomocy w stworzeniu wymaganego Systemu zarządzania jakością;
  • rejestracji systemu w unijnej bazie danych systemów wysokiego ryzyka (w zależności od kwalifikacji.

Zobacz projekt rozporządzenia o AI
pl_PL