Sprawy sporne

iStock 694960174

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w sytuacjach spornych. Najczęściej Klienci zwracają się do nas o pomoc w związku z konfliktami z kontrahentami, dostawcami lub personelem. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • analizę prawną sytuacji klienta
  • wypracowanie optymalnej strategii negocjacyjnej
  • podjęcie i prowadzenie rozmów z drugą stroną sporu
  • przygotowanie dokumentacji prawnej służącej polubownemu zakończeniu sprawy
  • wsparcie w procesie sfinalizowania dokumentacji prawnej
  • przygotowanie zawezwania do próby ugodowej
  • przygotowanie pozwów oraz odpowiedzi na pozew
  • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji

Zapobieganie

Procesy sądowe nie są najlepszą metodą rozstrzygania konfliktów. Dlatego przed wejściem na drogę sądową należy spróbować alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym negocjacji lub mediacji.

Skuteczna strategia

Kiedy inne środki zawiodły pozostaje dobre przygotowanie się do sporu sądowego i konsekwentne realizowanie przyjętej strategii procesowej.

pl_PL