Prawo korporacyjne

iStock 1361828406

Usługi z zakresu prawa korporacyjnego kierujemy w szczególności do spółek prawa handlowego (spółek osobowych oraz spółek kapitałowych), a także do fundacji i stowarzyszeń. Na usługi te składają się m.in.:

  • konsultacje dotyczące optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
  • doradztwo oraz przygotowywanie porozumień wspólników
  • wsparcie w postępowaniach rejestrowych przed KRS
  • pełna obsługa organów podmiotów, w tym przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów
  • pomoc w prowadzeniu zgromadzeń i zebrań
  • doradztwo w sprawach spornych pomiędzy wspólnikami oraz organami osób prawnych
  • wsparcie w zakresie procedur likwidacyjnych

Wiedza

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zawierają kompletnej regulacji spraw korporacyjnych. Równie istotna jest znajomość doktryny oraz orzecznictwa sądowego, a także pomysłowość i rozsądek w sprawach trudnych.

Praktyka

Obsługa korporacyjna wymaga dużej wiedzy, ale także praktyki we współdziałaniu z sądami rejestrowymi, notariuszami lub urzędami w różnych częściach kraju.

pl_PL