Kariera

success gf6a652a60 1920
Ścieżka rozwoju

Kariera

Kancelaria realizuje autorski program wspierania rozwoju zawodowego. Nasza oferta skierowana jest do studentów III, IV lub V roku prawa krakowskich uczelni. Do udziału w programie zapraszamy w szczególności studentów osiągających wysokie wyniki w nauce lub posiadających zainteresowania w obszarach objętych specjalizacją Kancelarii, poparte zrealizowanym programem studiów. Aplikacje należy składać na adres: rekrutacja@jcjk.pl wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Praktyka zawodowa

W ramach pierwszego etapu realizujemy efektywną praktykę zawodową pod nadzorem doświadczonych prawników. Praktyka trwa zazwyczaj 1-2 miesięcy. Praktykanci realizują zadania analityczne, przygotowują projekty pism, umów, lub innej dokumentacji. Celem praktyki jest zaznajomienie ze specyfiką pracy Kancelarii oraz radcy prawnego.

Współpraca studencka

Najlepsi praktykanci otrzymują propozycję współpracy z Kancelarią, dostosowaną pod względem czasu i charakteru do toku studiów. Jest to okres poznania funkcjonowania prawa w praktyce prawniczej. Nasi współpracownicy, w zależności od posiadanego doświadczenia, zajmują stanowisko asystenta prawnego lub młodszego prawnika.

Stała współpraca

Absolwenci prawa, którzy wcześniej współpracowali z Kancelarią, otrzymują propozycję pracy na stanowisku prawnika lub aplikanta radcowskiego (po zdanym egzaminie na aplikację). W tym okresie Kancelaria przygotowuje do samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Dołącz do nas

Program rozwoju zawodowego

Na czym polega nasz program ?

Praktyka

Poznanie specyfiki pracy Kancelarii i zawodu radcy prawnego

Współpraca studencka

Nabycie wiedzy praktycznej o funkcjonowaniu prawa w praktyce prawniczej

Stała współpraca

Przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego

pl_PL