Ochrona danych

iStock 1348877833

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony danych (RODO) oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przeprowadzanie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych
  • opracowywanie pełnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w tym: formularzy zgód, rejestrów czynności, polityki prywatności, polityki ochrony danych osobowych, regulaminów
  • wsparcie we wdrożeniu dokumentacji RODO w firmie
  • prowadzenie szkoleń z zakresu RODO
  • okresowe kontrole zgodności przetwarzania danych osobowych
  • wsparcie w procesie negocjowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • przygotowanie dokumentacji chroniącej tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym umów NDA
  • pomoc w sporach związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

W firmach technologicznych tajemnica przedsiębiorstwa jest jednym z fundamentów funkcjonowania oraz kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Aby uzyskać ochronę prawną tajemnicy przedsiębiorstwa należy podjąć odpowiednie działania w celu jej zabezpieczenia.

Dane osobowe

Prawo ustanawia szereg wymogów dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Mają one zabezpieczyć interes prawny osób fizycznych, do których dane należą. Nieprzestrzeganie tych wymogów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

pl_PL