Prawo cywilne

Prawo cywilne crowdfunding

Crowdfunding – alternatywna forma finansowania

Crowdfunding to jedna z najdynamiczniej rozwijających się alternatywnych form finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Po ten sposób pozyskiwania funduszy sięga coraz więcej Polaków. Jak działa crowdfunding i jakie daje korzyści? Jak wyglądają kwestie prawne? O tym w dalszej części artykułu.

Prawo cywilne obsluga prawna

Rząd planuje zmiany w kodeksie cywilnym. Nowe sposoby niwelowania wyzysku?

28 czerwca do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Druk nr 1344). Na chwilę obecną projekt ten jest w rękach Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt zakłada zmiany mi.in. w zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz instytucji wyzysku. Co dokładnie zostanie zmodyfikowane?

Prawo cywilne contract g0e4ad2caf 1920

NDA – czym jest i kiedy należy sporządzić taki dokument?

Każde przedsiębiorstwo posiada informacje, które nie powinny trafić do opinii publicznej lub dostać się w niepowołane ręce. Mogą to być dane techniczne lub organizacyjne, informacje o planowanych projektach, zatrudnianych pracownikach, wysokościach wynagrodzeń czy kosztach, które ponosi działalność. Bardzo często część z tych informacji musi zostać ujawniona innym podmiotom do celów współpracy. Należy wówczas zapewnić, że podmioty te zatrzymają taką informację dla siebie i będą z niej korzystać tylko do celów współpracy.

Prawo cywilne startup gb1be4c8a8 1920

Różne formy zatrudnienia

Współczesny obrót gospodarczy dostarcza różnych wyzwań, które sprawiają, że konieczny jest dobór odpowiedniej formy zatrudnienia, do realizowanych przez przedsiębiorcę zadań.

Prawo cywilne obsluga prawna

Jednoosobowi przedsiębiorcy objęci ochroną jak konsumenci – nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące branżę e-commerce, które będą miały bardzo duże znaczenie praktyczne, głównie dla sklepów internetowych. Nowelizacja wprowadza bowiem nową kategorię podmiotów występujących w handlu – jednoosobowych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prawo cywilne firm g0b6b4ccc3 1920

Najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów

Zawieranie umów jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Niestety często zdarza się, że błędy popełnione na etapie zawierania umowy z kontrahentem narażają potem firmę na duże koszty. Z tego powodu powinniśmy bardzo uważać na etapie negocjacji, aby zapewnić sobie dobre warunki współpracy, które nie utrudnią nam w przyszłości funkcjonowania.

Prawo cywilne it slide 1

Zamierzasz rozpocząć współpracę B2B z firmą IT? – o czym należy pamiętać

Termin B2B odnosi się do współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W branży IT często tym mianem określa się model współpracy dewelopera z firmą informatyczną. Model ten opiera się na założeniu, że stronami kontraktu są niezależni przedsiębiorcy. Wstępem do podjęcia takiej współpracy dla programisty jest uzyskanie statusu przedsiębiorcy, co wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej.

Prawo cywilne it

Umowa z programistą – na co należy zwrócić uwagę

W ostatnich latach w branży IT można zaobserwować rosnącą popularność tzw. pozapracowniczych form zatrudniania programistów (np. umów o dzieło lub umów o świadczenie usług). Zainteresowanie takimi formami współpracy istnieje zarówno po stronie pracodawców, którzy dzięki ich zastosowaniu mogą optymalizować koszty, jak również u programistów, którym formy te zapewniają większą elastyczność współpracy oraz wyższe dochody.

pl_PL