Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

pl_PL