Prawo spółek

Nowelizacja kodeksu Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu spółek handlowych obowiązujące od 13 października 2022 r. – część 2

Regulacje dotyczące rady nadzorczej i innych organów spółek kapitałowych Od dnia 13.10.2022 r. w kodeksie spółek handlowych obowiązują długo wyczekiwane

Prawo spółek obsluga prawna firm scaled

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Dnia 13 października 2022 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –

Prawo spółek startup gb1be4c8a8 1920

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku. Jest ona potencjalnie korzystną formą prowadzenia działalności dla osób chcących założyć swój start-up.

Prawo spółek firm g0b6b4ccc3 1920

Spółka komandytowa – jak założyć działalność krok po kroku?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz),

Prawo spółek it

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego. Spółka ta jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej i często służy do prowadzenia mniejszych lub rodzinnych firm. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. Artykuł ten ma na celu przedstawić procedurę rejestracji spółki jawnej.

Prawo spółek architecture g2b1c66697 1920

Spółka komandytowo – akcyjna – jaki kapitał potrzebny na start?

W kontekście spółki komandytowo-akcyjnej należy wyróżnić pojęcia kapitału zakładowego i kapitału podstawowego. Kapitał podstawowy istnieje obok kapitału zakładowego a wniesienie wkładu na ten kapitał jest obowiązkiem komplementariusza.

Prawo spółek architecture g2b1c66697 1920

Holding – optymalne rozwiązanie dla grupy spółek

W momencie, w którym w ramach działalności gospodarczej współpracuje ze sobą więcej niż jedna spółka, należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób należy sformalizować poszczególne współzależności tak, aby być w stanie możliwie najsprawniej prowadzić działalność. Jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań jest holding.

Prawo spółek obsluga prawna

Jaką spółkę wybrać przy zakładaniu startupu?

Przy zakładaniu start-upu, poza pomysłem, najważniejszą rzeczą jest właściwy wybór formy działalności firmy. Wybór złej formy, niedostosowanej do profilu działalności firmy, może w przyszłości znacząco utrudnić rozwój start-upu lub nawet uniemożliwić pozyskiwanie inwestorów, zaś jej zmiana na późniejszym etapie często jest kosztowna i powoduje wiele utrudnień.

Prawo spółek obsluga prawna

O rezygnacji członka zarządu. Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. III CZP 89/15

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu nowe orzeczenie Sądu Najwyższego o sygnaturze III CZP 89/15, zapadłe 31 marca 2016 r. Jest ono o tyle interesujące, iż problem, którym zajmował się Sąd Najwyższy dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób, w praktyce każdej, która pełni lub pełniła funkcje w zarządzie spółki handlowej. Zanim jednak przejdę do meritum nie mogę się oprzeć osobistej refleksji.

pl_PL