Praktyka

Abstract glowing circuit lamp on blue backdrop. Future, innovation and solution concept. 3D Rendering.
Analizujemy teraźniejszość

Zgodność z Rozporządzeniem AI

Rozporządzenie AI to przełomowe rozwiązanie prawne, któe wprowadzi szereg zmian w zakresie sztucznej inteligencji. Przewidywany moment wejścia w życie to początek 2024 r., w związku z tym, zachęcamy przedsiębiorców aby już teraz zadbali o zgodność swojej działalności z projektowanymi wymogami unijnymi.

Audyt

Nasza kancelaria oferuje Państwu audyty z zakresu zgodności działalności z nowymi przepisami Rozporządzenia AI. Udzielamy wsparcia prawnego w następujących obszarach:

  • - kwalifikacji rozwiązania informatycznego jako systemu jako AI;
  • - kwalifikacji systemu do jednej z czterech kategorii ryzyka w sztucznej inteligencji: niedopuszczalnego, wysokiego, ograniczonego lub minimalnego (braku) ryzyka;
  • - analizie i pomocy w stworzeniu strategii działania ze względu na kwalifikację ryzyka;
  • - pomocy w spełnieniu wymogów wprowadzenia AI do obrotu;
  • - konsultacji w zakresie cyberbezpieczeństwa AI;
  • - pomocy w stworzeniu wymaganego systemu zarządzania jakością;
  • - rejestracji systemu w unijnej bazie danych systemów wysokiego ryzyka (w zależności od kwalifikacji).

Szkolenia

Nasi prawnicy to specjaliści z zakresu prawa nowych technologii. Kancelaria JCJK przeprowadza szkolenia obejmujące aspekty regulacyjne AI, w tym dotyczące problematyki prawa autorskiego, odpowiedzialności za produkty wykorzystujące AI oraz obowiązki producentów oraz operatorów AI na gruncie projektowanego rozporządzenia AI.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cebula i Współpracownicy

NIP: 679 154 62 00

REGON: 357927312

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kabza

NIP: 924 176 12 54

REGON: 381824697


Dane kontaktowe

ul. Konfederacka 14/3, 30-306 Kraków

tel. + 48 12 444 19 55


sekretariat@jcjk.pl

pl_PL