Umowa wdrożeniowa na system IT – odbiór, zarządzanie projektem, wynagrodzenie, odpowiedzialność