Sprawy pracownicze

iStock 849234128

Doradzamy klientom w większości spraw dotyczących współpracy z personelem. Do najczęściej zlecanych nam spraw należą:

  • przygotowywanie umów z personelem, w tym umów o pracę, b2b, zlecenia, o dzieło
  • przygotowanie pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem
  • pomoc  w sprawach spornych, w tym prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja klienta przed sądem pracy
  • wsparcie prawne w trakcie postępowań kontrolnych i administracyjnych realizowanych przez ZUZ i PIP
  • reprezentacja w sporach z ZUS oraz PIP

Właściwy wybór

W pewnych sytuacjach prawo daje możliwość wyboru formy zatrudnienia, ale nie jest to regułą. Umowy z personelem powinny być dostosowane do sytuacji faktycznej, a przede wszystkim do charakteru współpracy stron.

Bezpieczeństwo prawne

Napisanie umowy z pracownikiem nie jest zadaniem trudnym. Sztuką jest przygotowanie takiej umowy, która zapewni bezpieczeństwo prawne w sporach z personelem lub organami administracji państwowej.

pl_PL