Ogłoszenie upadłości a zawieszenie działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

pl_PL