O rezygnacji członka zarządu. Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. III CZP 89/15

pl_PL