IT

Specjalizacja

IT

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla firm informatycznych oraz odbiorców usług IT. Przez ponad 20 lat funkcjonowania współpracowaliśmy prawdopodobnie z wszystkimi rodzajami firm informatycznych działających na rynku, począwszy od software housów, poprzez integratorów usług IT, firmy outsourcingowe aż po freelancerów. Stykaliśmy się z firmami projektującymi rozwiązania dedykowane, oferującymi produkty pudełkowe, udostępniającymi swoje oprogramowanie na licencji open source oraz działającymi w modelu body leasing.

Jak możemy pomóc?

Wdrożenia, SLA

Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy na realizacje projektów informatycznych w metodologiach tradycyjnych (waterfall) oraz zwinnych (agile) oraz umowy SLA.

Body leasing, umowy o świadczenie usług

Tworzymy oraz weryfikujemy kontrakty body leasing rozliczane w modelu T&M lub fixed price oraz inne umowy na świadczenie usług informatycznych (np. administrowanie sieciami).

Sprawy pracownicze

Zapewniamy pełną obsługę spraw pracowniczych, w tym tworzymy umowy b2b, umowy o pracę, zlecenia, o dzieło. Pomagamy w sytuacjach spornych z personelem oraz organami administracji publicznej (np. z ZUS).

Licencje, sprzedaż IP, ochrona IP i danych

Przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy licencyjne oraz o przeniesienie praw własności intelektualnych, a także umowy zapewniające ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz IP (NDA, zakaz konkurencji).

praca zdalna e1687168217846

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
+ 48 12 444 19 55
 
pl_PL