Poprawki w unijnym akcie prawnym dotyczącym AI

en_GB