Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne agreement gfd75fc295 1920

Rejestr umów o dzieło, czyli nowe narzędzie w rękach ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które znacząco mogą wpłynąć na dotychczasową praktykę zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne. Mowa o rejestrze umów o dzieło, do którego obowiązkowo zgłaszane mają być umowy zawarte od stycznia. Jakie obowiązki zmiana ta oznacza dla pracodawców, jak wpływa na sytuację pracowników oraz jakie niesie za sobą ryzyka?

Ubezpieczenia społeczne obsluga prawna

Pracownicze plany kapitałowe i pracownicze programy emerytalne (PPK I PPE)

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wprowadza zmiany w systemie emerytalnym dotyczącym tzw. „filaru II” , w którym powstaną obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ubezpieczenia społeczne obsluga prawna

Uzupełnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Pod koniec 2019 roku mijają dwa terminy do uzupełnienia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym wyznaczone przez ustawy nowelizujące Ustawę o KRS.

pl_PL