COVID-19

COVID-19 obsluga prawna

Tarcza antykryzysowa 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. Tarcza 4.0 wprowadza szereg zmian do obowiązujących ustaw.

COVID-19 obsluga prawna

Tarcza antykryzysowa 3.0

W dniu 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Tarcza 3.0). Większość przepisów weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r.

COVID-19 obsluga prawna

Tarcza antykryzysowa 2.0

Poniżej przedstawione są najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwaną w dalszej części artykułu Tarczą 2.0.

COVID-19 obsluga prawna

Tarcza antykryzysowa 1.0

Ze względu na obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się stan prawny i związane z tym liczne wątpliwości co do wprowadzonych rozwiązań przekazujemy Państwu zwięzłe informację dotyczące rozwiązań dla pracodawców i przedsiębiorców, które przewiduje obecna tarcza antykryzysowa 1.0.

pl_PL