AML

AML right g07abb49f4 1920

RODO a jawność danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr prowadzony przez Ministerstwo finansów jest jawny, a dostęp do niego bezpłatny, zatem każdy będzie miał wgląd w dane w nim umieszczone.

AML obsluga prawna

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek handlowych

Dnia 13 października 2019 r. Ministerstwo finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Utworzenie nowego rejestru nakazuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W związku z tym zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa), które nakładają na spółki handlowe obowiązek zgłoszenia do CRBR beneficjentów rzeczywistych.

pl_PL