Newsroom

Prawo cywilne

Najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów

Zawieranie umów jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Niestety często zdarza się, że błędy popełnione na etapie zawierania umowy z kontrahentem narażają potem firmę na duże koszty. Z tego powodu powinniśmy bardzo uważać na etapie negocjacji, aby zapewnić sobie dobre warunki współpracy, które nie utrudnią nam w przyszłości funkcjonowania.

COVID-19

Tarcza antykryzysowa 2.0

Poniżej przedstawione są najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwaną w dalszej części artykułu Tarczą 2.0.

COVID-19

Tarcza antykryzysowa 1.0

Ze względu na obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się stan prawny i związane z tym liczne wątpliwości co do wprowadzonych rozwiązań przekazujemy Państwu zwięzłe informację dotyczące rozwiązań dla pracodawców i przedsiębiorców, które przewiduje obecna tarcza antykryzysowa 1.0.

Prawo spółek

Jaką spółkę wybrać przy zakładaniu startupu?

Przy zakładaniu start-upu, poza pomysłem, najważniejszą rzeczą jest właściwy wybór formy działalności firmy. Wybór złej formy, niedostosowanej do profilu działalności firmy, może w przyszłości znacząco utrudnić rozwój start-upu lub nawet uniemożliwić pozyskiwanie inwestorów, zaś jej zmiana na późniejszym etapie często jest kosztowna i powoduje wiele utrudnień.

Prawo nowych technologii

Startup – od pomysłu do pozyskania inwestora

Pod pojęciem startupu najczęściej rozumiemy firmę we wczesnej fazie rozwoju, działającą w obszarze nowych technologii lub wykorzystującą w swojej działalności nowe technologie. Startupy cechuje wysokie ryzyko niepowodzenia, co wiąże się przede wszystkim z faktem, iż ich głównym aktywem jest mniej lub bardziej sprecyzowany pomysł na biznes, oraz czas i gotowość do pracy ich założycieli, ale brakuje im wypracowanej metody jak te aktywa przekuć na sukces rynkowy.

Prawo nowych technologii

Jak obchodzić się z umową wdrożeniową

Umowa wdrożeniowa reguluje kwestie dostarczenia i uruchomienia oprogramowania obsługującego określone procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. W zależności od zakresu prac realizowanych w ramach danego projektu, poszczególne umowy wdrożeniowe mogą się od siebie istotnie różnić.

Dane osobowe, RODO

Cookies – z czym to się je?

Każdy z nas, używając Internetu, widział komunikat o plikach cookies. Nawet wchodząc na stronę, na której zamieszczony jest ten tekst można taki znaleźć. Ale czy zastanawialiście się kiedyś co to właściwie są te cookies i skąd biorą się te wyskakujące zewsząd okienka, informujące nas o ich używaniu?

Prawo nowych technologii

Umowa serwisowa SLA – dlaczego jest taka istotna?

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa wprowadzamy innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające działanie firmy, przeznaczone dla pracowników czy też usprawniające kontakt z klientem. Wybór dostawcy to dopiero początek, często zapominamy jednak, że każdy nowy program czy urządzenie po wdrożeniu będzie wymagać napraw i usuwania błędów, które prawdopodobnie uwidocznią się wraz z użytkowaniem.

Ubezpieczenia społeczne

Pracownicze plany kapitałowe i pracownicze programy emerytalne (PPK I PPE)

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wprowadza zmiany w systemie emerytalnym dotyczącym tzw. „filaru II” , w którym powstaną obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ubezpieczenia społeczne

Uzupełnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Pod koniec 2019 roku mijają dwa terminy do uzupełnienia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym wyznaczone przez ustawy nowelizujące Ustawę o KRS.

pl_PL