Newsroom

Prawo pracy

📢 Projekt nowelizacji kodeksu pracy

Przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek 25 maja projekt nowelizacji kodeksu pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. ✒️Zmiany

Prawo pracy

📢 Zmiany w pracowniczych planach kapitałowych

Ogłoszona 20 maja w Dzienniku Ustaw ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, wywoła

Prawo pracy

🚨Nowy projekt ustawy o sygnalistach🚨

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało nową wersję projektu 𝐮𝐬𝐭𝐚𝐰𝐲 𝐨 𝐨𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐬𝐨́𝐛 𝐳𝐠ł𝐚𝐬𝐳𝐚𝐣𝐚̨𝐜𝐲𝐜𝐡 𝐧𝐚𝐫𝐮𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐚, której pierwszy projekt został

e-commerce

📢 Dyrektywa OMNIBUS

Już od 28 maja 2022 r. mają być stosowane przepisy wynikające z tzw. Dyrektywy OMNIBUS. Na chwilę obecną projekt ustawy

Prawo pracy

📢 Zmiany w prawie pracy

W związku z koniecznością wdrożenia unijnych przepisów – Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz

Prawo cywilne

Crowdfunding – alternatywna forma finansowania

Crowdfunding to jedna z najdynamiczniej rozwijających się alternatywnych form finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Po ten sposób pozyskiwania funduszy sięga coraz więcej Polaków. Jak działa crowdfunding i jakie daje korzyści? Jak wyglądają kwestie prawne? O tym w dalszej części artykułu.

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku. Jest ona potencjalnie korzystną formą prowadzenia działalności dla osób chcących założyć swój start-up.

Dane osobowe, RODO

Google Analytics a ochrona danych osobowych – decyzja CNIL

W dniu 10 lutego 2022 r. Francuski organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – opublikował na swojej stronie internetowej treść decyzji, w której uznał, że warunki przekazywania do Stanów Zjednoczonych danych osobowych użytkowników usługi Google Analytics stanowią naruszenie prawa.

Prawo spółek

Spółka komandytowa – jak założyć działalność krok po kroku?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz),

Podatki

Nowy polski ład – kiedy wchodzi i jakie są jego konsekwencje dla podatnika?

Prezydent RP 16 listopada 2021 r. podpisał szereg ustaw wchodzących w pakiet tzw. „Polskiego Ładu” nazywanym także „Nowym Ładem”. Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian dla przedsiębiorców m.in. w zakresie podatkowym, wysokości składek zdrowotnych czy pakietu ulg dla przedsiębiorców.

pl_PL