Newsroom

Prawo pracy

📢 Zmiany w prawie pracy

W związku z koniecznością wdrożenia unijnych przepisów – Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku. Jest ona potencjalnie korzystną formą prowadzenia działalności dla osób chcących założyć swój start-up.

Dane osobowe, RODO

Google Analytics a ochrona danych osobowych – decyzja CNIL

W dniu 10 lutego 2022 r. Francuski organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – opublikował na swojej stronie internetowej treść decyzji, w której uznał, że warunki przekazywania do Stanów Zjednoczonych danych osobowych użytkowników usługi Google Analytics stanowią naruszenie prawa.

Prawo spółek

Spółka komandytowa – jak założyć działalność krok po kroku?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz),

Podatki

Nowy polski ład – kiedy wchodzi i jakie są jego konsekwencje dla podatnika?

Prezydent RP 16 listopada 2021 r. podpisał szereg ustaw wchodzących w pakiet tzw. „Polskiego Ładu” nazywanym także „Nowym Ładem”. Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian dla przedsiębiorców m.in. w zakresie podatkowym, wysokości składek zdrowotnych czy pakietu ulg dla przedsiębiorców.

Prawo spółek

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego. Spółka ta jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej i często służy do prowadzenia mniejszych lub rodzinnych firm. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. Artykuł ten ma na celu przedstawić procedurę rejestracji spółki jawnej.

Prawo cywilne

Rząd planuje zmiany w kodeksie cywilnym. Nowe sposoby niwelowania wyzysku?

28 czerwca do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Druk nr 1344). Na chwilę obecną projekt ten jest w rękach Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt zakłada zmiany mi.in. w zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz instytucji wyzysku. Co dokładnie zostanie zmodyfikowane?

Prawo własności przemysłowej

Jak zarejestrować znak towarowy? Podpowiadamy jak zabezpieczyć prawa do znaku.

Znak towarowy to jeden z najważniejszych elementów w firmie. Pełni on funkcję marketingową dzięki czemu podmiot gospodarczy jest rozpoznawalny na rynku, ale też stanowi on o jakości firmy. Dlatego tak ważne jest żeby znak towarowy był unikatowy i odróżnialny graficznie od oznaczeń innych podmiotów.

Prawo cywilne

NDA – czym jest i kiedy należy sporządzić taki dokument?

Każde przedsiębiorstwo posiada informacje, które nie powinny trafić do opinii publicznej lub dostać się w niepowołane ręce. Mogą to być dane techniczne lub organizacyjne, informacje o planowanych projektach, zatrudnianych pracownikach, wysokościach wynagrodzeń czy kosztach, które ponosi działalność. Bardzo często część z tych informacji musi zostać ujawniona innym podmiotom do celów współpracy. Należy wówczas zapewnić, że podmioty te zatrzymają taką informację dla siebie i będą z niej korzystać tylko do celów współpracy.

Prawo nowych technologii

SaaS, czyli oprogramowanie w chmurze – wady i zalety oraz problemy na gruncie prawa autorskiego

SaaS to akronim pochodzący od angielskich słów Software as a Service, które w tłumaczeniu oznaczają „oprogramowanie jako usługa”.